Оценете

ПАРАЛЕЛНИ ТОНАЛНОСТИ И ГАМИ, които имат едни и същи арматурни знаци, но едната е мажорна, а другата минорна. Тониката на минорната отстои на интервал малка терца под тази на мажорната (напр. До мажор и ла минор; ми минор и Сол мажор).

Паралелни тоналности и гами