Оценете

ПАЙДУШКО ХОРО – българско народно хоро в петвременен неравноделен размер с тривременна група на второ място.

Наименованието “пайдушко”, както и всички останали пайдушки варианти, произлиза от славянската дума “пайдак”, която означава куцам. Тази дума е доста подходяща, тъй като хороводните стъпки наподобяват накуцване. За това движение способства строежът на такта, който е неравноделен, двувременен с второ удължено време. Оттук и характерното накуцващо изпълнение на втората хороводна стъпка във всеки един такт на мелодията. Тялото се задържа повече при втората стъпка, тъй като време за изпълнение е по-дълго, от първото.
Вариантът на хорото с четири кръстосани стъпки се нарича на някои места “Пайдушка четворка”. Четирите кръстосани стъпки се изпълняват с десния крак, който последователно се кръстосва пред левия крак вляво.

Хорото се играе само от мъже, само от жени или смесено от мъже и жени, наредени един до друг и заловени за ръце с длани една в друга. Играе се в отворен или затворен кръг, полукръг или се води витообразно.

По-голяма част от стъпки са скокливи, поради което и самото хоро има скоклив характер. Освен това характерно е, че при изпълнение на първата част тялото се държи обърнато полуналяво, при втората – обърнато полуналяво и впоследствие – напред, а при трета част тялото се обръща полунадясно. Това често обръщане на тялото по време на изпълнението на хорото му придава въртелив характер.

Ръцете се държат свити в лактите през цялото време на играта или обтегнати и спуснати ниско долу, като с малък замах се повдигат полуналяво и назад-вдясно (при изпълнение на кръстосаните стъпки вляво с десния крак).
Има много и различни наименования на пайдушките хора, хора-леси и леси в 5/16 такт:

Алимановата
Айшената
Айшината
Айдучката
Бабина Йонкина
Бабина Йонка
Баба Йонка
Берковска
Бонената
Влачи крак
Горката баба
Да знае мома, да се не жени
Дясната
Еремиковата
Ескията
Ескийската

Зад крак
За пояс
Искийската
Кастронената
Кастрон, Кастрон, кисело мляко
Кастронината
Кастринка гърло боляло
Костенска
Костенско
Кому да ме даде
Кривата
Криво
Кривото
Куцата
Лудо хоро
Луковитски моми
Лъжи крак

Марийкиното
Назад напред
Назад, назад
Пайдак
Пайдушко
Пайдушка
Пайдушката
Пайдучка
Пениното
Старо хоро
Сидер войвода
Слядно
Сурнато

Торлашка
Торлашко
Тодоркината
Тодорка
Три пъти
Трите пътя
Трите крака
Трите стъпки
Трънкината
Туптан, кисело мляко
Тутун, тутун, кисело мляко
Христемовата
Христемова

Източник: taratanci.com

Пайдушко хоро