Оценете

НОТА (лат. nota – знак, белег) писмен (графичен) символ (белег) за означаване на музикален тон, тонова трайност…

Слоговите наименования на шест от тоновете са въведени през 10 – 11 век от Гуидо д’Арецо. Те представляват началните срички от първите шест стиха на химна за Св. Йоан Кръстител Ut Queant Laxis, популярен по това време, чрез който певците молят да бъдат предпазени гласовете им (нотата „до“ тогава се е наричала „ут“).Няколко века по-късно ут е било заменено с до (най-вероятно от латинската дума Dominus – Господар; Дж. Дони, около 1540 г.) и е добавена седмата нота си (съкращение от „Sanctus Ioannus“; Х. Валрант, около 1574 г.).

Нота