Оценете

НОНАКОРД — акорд от пет тона, които са наредени по терци. Обозначава се с цифра 9, например C9 (до-ми-сол-си-ре).

Нонакорд