Оценете

Натурален мажор. Мажорен лад, при който между III-IV и VII-VIII степен има полутонове, а между останалите степени цели тонове се нарича натурален.

Натурален мажор