Оценете

МУТАЦИЯ (лат. mutatio – промяна) физилогична закономерна промяна в гласа на юношите и девойките по време на пубертета.

Мутация