Споделете в
Оценете

МУЗИКА (гр. mousa -муза) изкуство, което чрез специфични тонови художествени образи предава човешки мисли, чувства, настроения, отразява действителността.

Музика