Оценете

Меса (лат. missa – название на католическа литургия) – циклично музикално-инструментално произведение на латински език, предназначено за католическо богослужение. Като музикален жанр месата се е оформила през 14 век с пет главни части: Кирие, Глория, Кредо, Санктус, Агнус деи. С висока художествена стойност се отличават меса в си минор от Й.С.Бах, “Голяма меса” на Моцарт, “Тържествена” (missa solemnis) от Бетовен, които стоят далеч по замисъл от религиозния мироглед, поради което са предназначени за концертно изпълнение.

Меса