Оценете

Мелодрама – музикално-драматично произведение, при което вместо пеене има декламация, свързана с музикален акомпанимент. Мелодрама се ползва в операта (сцената “Вълчана долина” в операта “Вълшебният стрелец” от Вебер).

Мелодрама