Оценете

Мелодичен минор – разновидност на минорния лад, при който 6 и 7 степен са повишени в сравнение с натуралния минор.

Мелодичен минор