Споделете в
Оценете

Мелодичен мажор – разновидност на мажорния лад, при който VI и VII степен са понижени в сравнение с натуралния мажор.

Мелодичен мажор