Оценете

Мелизми (гр. melisma – украса) – мелодически украшения, които се изписват с дребен нотен шрифт или със специални знаци и имат за цел да изтъкнат и да подчертаят тон от мелодията. Такива са формант, нахшлаг, мордент, групето, трилер и други.

Мелизми