Споделете в
Оценете

Мажорен лад (maggiore – по-голям) – седемстепенен лад, на който устойчивите тонове образуват мажорно тризвучие (с голяма терцамежду I и III степен). полутоновете са между 3-4 и 7-1 степен. Между останалите степени има цели тонове (натурален мажор).

Мажорен лад