Оценете

Лигатура (ligo – свързвам, съединявам) – дъгичка, която обединява съседни, еднакви по височина ноти и изисква да бъдат изпълнени без прекъсване, като сумира техните стойност (трайности). Лигатурата е един от знаците за удължаване на нотните трайности.

Лигатура