Оценете

Лезгинка – красив и увлекателен танц, разпространен сред кавказките народи в бързо темпо и размер 6/8 или 2/4. Този живописен танц, съчетаващ с бурна стремителност, с грациозност и плавност в движенията на танцуващите мъже и жени и ритмичните пляскания на окръжаващите ги е описан от Лермонтов в поемата “Демон”.
Левгинка са включвали в творчеството си композиторите Глинка в операта “Руслан и Людмила”, Рубинщайн в операта “Демон”.

Лезгинка