Оценете

Лайтмотив – музикално-смислова единица, която служи за специфична музикална характеристика на отделни лица и явления при появяването им в оперни, балетни и други спектакли. Среща се в симфоничната музика като основна музикално-тематична единица. Оперите на Вагнер изобилстват с лайтмотивни характеристики на героите.

Лайтмотив