Споделете в
5/5 - (8 votes)

Лад – система (група) от тонове, поставени в определено съотношение. Някои ладове звучат по-светло, по-твърдо – те се наричат мажорни (мажор), а други звучат по-мрачно, по-меко – те са минорни (минор).
или
система от устойчиви и неустойчиви тонове, обединени от един тонален център (тоника).

Лад