Оценете

Куранта – Старинен френски танц в тривременен метрум. Куранта е една от съставните части на старинната сюита.

Куранта