Споделете в
Оценете

Краковияк – полски народен танц от Краковска област в живо темпо и размер 2/4 с характерен синкопиращ ритъм.

Краковияк