Споделете в
Оценете

КОНЧЕРТО ГРОСО (ит. concerto grosso — букв. голям концерт) оркестрово произведение, в което група инструменти, представена от солисти (напр. 2 цигулки и виола, 2 обоя и фагот, 2 цигулки и виолончело и др.), последователно се редуват и противопоставят на оркестъра при съвместно изпълнение. Кончерто Гросо са писали Корели, Скарлати, Вивалди, Хендел и др.

Кончерто гросо