Споделете в
Оценете

КОНТРАПУНКТ (лат. punctum contra punctum — точка срещу точка).
1. Съчетание на две или повече самостоятелни мелодии в единство.
2. Музикално-теоретична дисциплина (полифония).

Контрапункт