Оценете

КОНСОНАНС (лат. consonas) съгласувано звучене, без напрежение при хармонични интервали и акорди.

Консонанс