Оценете

КВИНТОЛА (нем. Quintole) ритмична група от пет еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за времето на четири от същия вид. Получена е от деленето на двуредна нотна стойност на пет равни части вместо на четири. Например: От цяла нота може да се получи квинтола от четвъртини, от половина — квинтола от осмини, от четвъртина — квинтола от шестнадесетини. Ритмичната група квинтола се отбелязва с цифрата 5 под или над нотите.

Квинтола