Оценете

КВИНТОВ КРЪГ НА ТОНАЛНОСТИТЕ — система от диезни тоналности, при която всяка нова започва от петата степен на предидещата и получава един диез повече в арматурата си. Нарича се кръг, защото последната тоналност (тази с 12 диеза– си диез мажор) е енхармоническо повторение (т.е. звучи еднакво) на първата – до мажор.

Квинтов кръг на тоналностите