Оценете

КВИНТДЕЦИМА (лат. quinta-decima) сложен (съставен) интервал, съдържащ петнадесет степени. (октава + октава)

Квинтдецима