Споделете в
Оценете

КВИНТА (лат. quinta — пета) интервал, съдържащ пет степени.

От Уикипедия:
Квинтата може да бъде чиста (три тона и половина), умалена или увеличена с полутон. При акорда може да се възприеме като обращение на квартата.

Върху квинтовия тон на тоналността се строят най-важните (след тониката) акорди – доминантния акорд и доминантния септакорд като единствено при тях участва т. нар чувствителен тон.

Квинтата наред с квартата е в основата на цикличността на музикалните тоналности.

Класическата теория на музиката не допуска използването на паралелни квинти при композицията, въпреки че от времето на Лудвиг ван Бетховен изключенията от това правило са многобройни.

Квинта