Оценете

КВИНТАКОРД — едновременно звучене на три тона, наредени по терци.

Квинтакордите могат да бъдат:

  • мажорни – голяма терца между основен и терцов и чиста квинта между основен и квинтов;
  • минорни – малка терца между основен и терцов и чиста квинта между основен и квинтов;
  • увеличени – голяма терца между основен и терцов и увеличена квинта между основен и квинтов;
  • умалени – малка терца между основен и терцов и умалена квинта между основен и квинтов
Квинтакорд