Споделете в
Оценете

КВАРТОЛА (нем. Quartole) ритмична група от четири еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за времето на три от същия вид. Квартола е получена от особеното делене на точкувана нота на четири вместо на три равни части.

Квартола