Споделете в
Оценете

КВАРТОВ КРЪГ НА ТОНАЛНОСТИТЕ — система от бемолни тоналности, при която всяка нова започва от четвърта степен (квартата) на предидещата и получава по един бемол повече от нея в арматурата си.

Квартов кръг на тоналностите