Оценете

КВАРТДЕЦИМА (лат. quartdecima — четиринадесета) сложен, съставен интервал, съдържащ четиринадесет степени (октава+ септима).

Квартдецима