Споделете в
5/5 - (1 vote)

КВАРТА (лат. quarta — четвърта) интервал, съдържащ четири степени.

Квартата може за бъде чиста – 2 и половина тона, както и увеличена и умалена (с половин тон).

По същество квартата и квинтата могат да се определят като свои взаимни обращения. Това особено личи при квартовия и квинтовия кръг на музикалните тоналности.

Върху квартовия тон на музикалната тоналност се строи субдоминантния акорд.

Кварта