Споделете в
Оценете

КАМЕРТОН (нем. kamerton) – металическа свирка или вилка, произвеждаща определен тон за настройване на инструменти или за «даване тон» (влизане в тоналност) при пеене. Най-разпространен е камертон ЛА с 440 хц.

От Уикипедия:
Камертонът е уред, който служи за установяване на абсолютната височина на музикалния тон. Той представлява двузъба метална пластина, която, когато бъде ударена, издава тона ла от първа октава. Камертонът е изобретен от англичанина Джон Шоър през 1711 година.

Специфичната форма на камертона е залегнала в т.нар. камертонна диаграма на Хъбъл за морфологическа класификация на галактиките.

Камертон