Оценете

КАДЕНЦА (ит. cadenza)
1. Мелодическо или акордово последование, завършващо музикална мисъл, по-голямо или по-малко музикално построение. Каденца съдържа основните ладови функции.
2. Част от инструментален концерт, изградена върху тематичния материал, с виртуозен характер, която се изпълнява от солиста, най-често без съпровод.

Каденца