Споделете в
Оценете

ИНТОНАЦИЯ (лат. intono — произнасям силно, гръмко).
1. Възпроизвеждане на тона.
2. Точно интониране означава точно, правилно пеене или свирене.
3. Група тоновесъс самостоятелно изразно значение.

Интонация