Споделете в
Оценете

ИНТЕРМЕДИЯ (лат. inter — между; media – среда) част от фугата, разположена между основните й части. Част от крупни музикални произведения, свързващи отделни епизоди или по-големи раздели.

Интермедия