Споделете в
Оценете

ИНВЕНЦИЯ (лат. inventio — изнамиране, изобретателност) полифонична пиеса, изградена на принципа на имитацията. С широка популярност се ползват двугласните и тригласните Инвенции от Й. С. Бах.

Инвенция