Споделете в
Оценете

ИМПРОВИЗАЦИЯ (лат. improvisus — внезапен, неочакван)
1. Музикално произведение, съчинено в момент на изпълнение без предварителна подготовка.
2. Вид музикално произведение в свободна форма. (Известна е пиесата «Импровизация», оп. 36 от П. Владигеров.)

Импровизация