Споделете в
Оценете

ИМИТАЦИЯ (лат. imitatio — подражание) полифоничен маниер, при който една тема, след като бъде изпълнена от един глас, се провежда строго или по-свободно и в други гласове. Имитацията намира широко приложение в полифоничните форми канон и фуга.

Имитация