Споделете в
Оценете

ЗВУК — слухово усещане, предизвикано от механични трептения и вълни на пъргави тела. Човешкото ухо възприема звуци с трептения от 16 до около 20 000 хц. В музиката се използват звуци с трептения от 16 до 4096 хц. Елементи на музиката – звук, мелодия, ритъм…

 

Звук