Споделете в
Оценете

ЗВУКОРЕД — възходящо или низходящо последование от тонове, наредени последователно по височина.

Звукоред