Споделете в
Оценете

ЖИГА (фр. gigue) старинен английски народен танц в размер 3/8, 6/8, 12/8, по-рядко в 4/4. Среща се като последна чест в сюити от Й. С. Бах, Хендел и др. Жигата има силно полифонизирана фактура, която е близка до принципите на фугата.

    • Италианска жига, популярен бароков танц, който произхожда от Британските острови и става широко разпространен в аристократичните кръгове на Европа;
    • Средновековно име за лъков струнен инструмент, от което произлиза съвременната немска дума Geige („цигулка“).

Докато истинските (първоначални) жиги са бързи и диви солови танци с неопределена форма, жигата се танцува от двойки в официален балетен стил. Френската жига е оживен танц често в 6/4 или 6/8 такт, докато италианската жига е по-бърза и с размер 12/8 . Като музикална форма жигата често се използва в стилизираната танцова сюита като последно движение. Неизменно написани във фугален стил, жигите на сюитите запазват характерните тройни групи от осмини ноти. Примери се срещат в клавирните сюити на J.S. Бах.

Жига