Оценете

ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА — разглежда основните въпроси на музикалната теория: изучава елементите на музикалната реч във връзка с музикалната и нотната грамотност и
музикално-изразните средства.

Елементарна теория на музиката