Споделете в
Оценете

ЕКСПОЗИЦИЯ (лат. expositio — излагане)
1. Изложение на тематичния материал.
2. Част от музикалната форма, посветена на първоначалното изложение на тематичния материал.
3. Първият дял от фуга, където темата се провежда във всичките гласове.

Експозиция