Споделете в
Оценете

ДУОЛА (нем. Duole) – ритмична група от две еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за времето на три от същия вид. Дуола се получава при особеното делене на точкувана нота на две вместо на три равни части.

Дуола