Споделете в
Оценете

ДУОДЕЦИМА (лат. duodecima — дванадесета) сложен (съставен) интервал, който съдържа дванадесет степени.

Дуодецима