Оценете

Дорийски минор. Този лад се различава от натуралния вид на минора по повишената си VI степен, която образува с I интервал голяма секста. Тази голяма секста е характерният за дорийския лад интервал.

При тази разновидност на минора полутоновете са между II-III и VI-VII степен, а между всички останали се явяват само цели тонове.

Дорийски минор