Оценете

ДОМИНАНТСЕПТАКОРД (мажорно — малък септакорд) — четиризвучие върху петата степен на мажорния и на хармоничния минорен лад.

Доминантсептакорд