Оценете

ДОМИНАНТА (лат. dominans, antis — господствуващ)
1. Название на петата степен на лада.
2. Ладова функция, която е носител на най-голямо напрежение.

Доминанта