Оценете

ДИАТОНИКА (гр. (dia — през; tonos — тон) основа на седемстепенни ладове, към които спадат натуралният мажор и минор, както и старинните падове. Характерен признак на диатоничните ладове е, че техните седем тона могат да бъдат подредени последователно на чисти квинти (фа, до, сол, ре, ла, ми, си).

Диатоника