Оценете

ДЕЦИМОЛА (лат. decimus) ритмична група от 10 еднакви по стойност ноти, които се изпълняват за времето на 8 от същия вид.

Децимола